Coraz więcej polskich przedsiębiorców skłania się ku zatrudnianiu pracowników z Ukrainy. Ogromny wpływ na ich decyzję ma dynamicznie rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie konieczność utrzymania ciągłości pracy w przedsiębiorstwie. Polska jest jednym z nielicznych krajów, które wykazują duże zapotrzebowanie na nowych pracowników. Z tego względu wiele agencji pośredniczących w znalezieniu zatrudnienia, zaczyna specjalizować się w ofertach pracy dla Ukraińców. W naszym kraju znajduje się praca zarówno dla młodych, wykształconych osób, jak i pracowników, którzy nie posiadają żadnych kompetencji. Możliwość przyjazdu do Polski to nierzadko jedyna szansa na poprawę swojego bytu. Praca dla Ukraińców to również szereg szkoleń i dyskusji, które umożliwiają podniesienie swoich kompetencji.

Zatrudnienie pracownika pochodzącego ze Wschodu oznacza ogromne korzyści dla polskiego pracodawcy

 

Czy warto zatrudnić w swojej firmie pracownika pochodzącego z Ukrainy?

Zatrudnienie w firmie Ukraińców jest doskonałym sposobem na zapełnienie tak zwanych ,,braków kadrowych’’. Ukraińcy są niezwykle pracowici i nierzadko chętnie godzą się na pracę w nadgodzinach. Co więcej, między Polakami, a Ukraińcami występuje niewielka różnica kulturowa, a także językowa. Praca dla Ukraińców przyczynia się do zwiększenia polskiego PKB. Gdzie znaleźć ukraińców do pracy? https://apsprofit.pl/pozyskanie-i-legalne-zatrudnienie-pracownikow-z-ukrainy/

Kryzys gospodarczy na Ukrainie, a także napięte stosunki z Rosją sprawiły, iż Ukraińcy szukają u nas nadziei na poprawę swojego bytu, a także swoich najbliższych. Znaczący procent zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców postanawia się u nas osiedlić. Praca dla Ukraińców czeka w każdej branży, począwszy od produkcji, a stanąwszy na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach.

Kwalifikacje zawodowe Ukraińców

Ukraińcy posiadają duży szacunek do wykonywanej pracy. Chętnie uczą się nowych rzeczy, a także podnoszą swoje kompetencje zawodowe. Chcą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach. Ponadto chętnie wyrabiają nadgodziny i pracują podczas naszych  świąt, gdyż ich święta przypadają w innym terminie. Ze względu na fakt, iż w Polsce zarobią ponad sześciokrotnie więcej, chętnie godzą się na zmianę miasta, w którym mają pracować podczas umowy o pracę.

 W jaki sposób agencja zatrudnienia odciąża polskiego pracodawcę, który zatrudnia pracownika z Ukrainy?

 Znaczny odsetek Ukraińców zatrudnionych w naszym kraju, to pracownicy sezonowi. W ich przypadku okres zatrudnienia w roku kalendarzowym nie może przekroczyć dziewięciu miesięcy. Gdy przedsiębiorca zawiera umowę z agencją zatrudniającą cudzoziemców, ostają zdjęte z niego następujące obowiązki:

  • Złożenie wniosku w powiatowym urzędzie pracy. Specjaliści zatrudnieni w agencjach z łatwością zarejestrują nowego pracownika i pomogą mu w wypełnieniu wszystkich niezbędnych wniosków.
  • Podanie w dokumentach wszystkich niezbędnych danych. W tym określenie wynagrodzenie Ukraińca, rodzaj podpisanej umowy, a także okres ważności zezwolenia na pracę.
  • Dokonanie wpłaty za zarejestrowanie pracownika. Obecnie kwota ta wynosi 30 złotych.
  • Podpisanie umowy po wcześniejszym wyjaśnieniu warunków zatrudnienia, a także przetłumaczeniu jej treści.
  • Przeprowadzenie wstępnej rekrutacji, która pozwala określić kompetencje przyszłego pracownika.

Co piąta polska firma zatrudnia pracowników pochodzących z Ukrainy

Obecnie szacuje się, iż na naszym terytorium mieszka oraz pracuje około dwóch milionów osób ze Wschodu. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy dostrzegają potencjał Ukraińców, a także oferują im lepsze stawki. Zauważalne stało się, iż nie tylko zrównały się ze stawka Polaków, ale i przewyższa je. W porównaniu do poprzednich lat stawki wzrosły do 90 procent. Dodatkowym ułatwieniem oferowanym przez polskie firmy jest darmowy transport do miejsca zatrudnienia. Dzięki temu Ukraińcy mogą zamieszkać w atrakcyjnej dla nich lokalizacji, nie martwić się o codzienny dojazd do pracy.

Duży procent Ukraińców złączył swoje losy z Polską. Pomimo otwarcia się granic na Zachód, pozostają w Polsce.  Wyznawanie podobnych wartości, otwartość ze strony polskiego społeczeństwa, a także zbliżone smaki sprawiły, iż w Polsce przybywa mieszkańców Ukrainy.

 

Nowoczesne i dynamicznie rozwijające się agencje zatrudnienia https://apsprofit.pl/aktualnosci/ w Polsce coraz częściej otwierają swoje filie na Ukrainie. Na miejscu zatrudniają Ukraińców, albo Polaków, którzy biegle posługują się tym językiem. Wstępna rekrutacja pozwala ocenić kandydatowi na wybrane stanowisko czy rzeczywiście oferowana praca jest dla niego atrakcyjna. Rozmowa  na Ukrainie nie naraża go również na koszty związane z pierwszym przyjazdem do Polski. Praca dla Ukraińców nierzadko wiąże się z całkowitym przeorganizowaniem swojego życia. Ukraińcy często występują o możliwość stałego pobyty w Polsce, czego konsekwencją jest sprowadzenie na terytorium naszego kraju najbliższej rodziny. Ukraińcy chcą mieszkać w Polsce. Wychowywać tutaj swoje dzieci, a także wysyłać je do szkoły. Możliwości, które daje polski rynek pracy są ogromne, a Ukraińcy wiedzą, w jaki sposób z nich skorzysta.