Szkolenia z zakresu księgowości są coraz chętniej wybieranym zajęciem fakultatywnym, mającym szkolić pracownika z zakresu nowych przepisów prawnych. Są wykonywane także po to, aby przeszkolić zatrudnionego z wymaganych zagadnień w jego przyszłej pracy. Na szkolenia księgowości decydują się nie tylko pracodawcy, którzy chcą zapewnić pracownikom jak najlepsze kwalifikacje do zawodu, ale również i sami zainteresowani, dla których zajęcia fakultatywne są sposobem na rozwinięcie swoich umiejętności.

Szkolenia księgowe – kto szczególnie jest zainteresowany zajęciami doszkalającymi?

Grupą osób, do których są skierowane warsztaty z zakresu księgowości, są osoby początkujące i średniozaawansowane. Kurs skierowany jest dla wszystkich tych, dla których zagadnienia zawarte w materiale szkoleniowym są istotne, np. z punktu widzenia pracy zawodowej. Szkolenie księgowe przeznaczone jest także dla osób zaczynających swoją przygodę z rachunkowością. Coraz częściej na skorzystanie z dodatkowych kursów decydują się osoby, które niegdyś skończyły szkołę ekonomiczną, bądź odpowiedni kierunek na studiach, a dziś chcą przypomnieć sobie informacje i poszerzyć praktyczną wiedzę z omawianej tematyki. Szkolenia praktyczne są przeznaczone zatem dla wszystkich osób, które mogą skorzystać z zalet prowadzenia lekcji dodatkowych. Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest wysłanie formularza bądź skontaktowanie się z organizatorem przez podane źródła https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce/cele/. W dobie pandemii coraz częściej jest to forma elektroniczna, zatem należy odszukać rubrykę z informacją o adresie poczty elektronicznej, bądź bezpośrednio wybrać numer telefonu i zadzwonić.

Co czego przyda się uczestnikowi specjalistyczny kurs szkoleniowy z zakresu księgowości?

Zajęcia fakultatywne z dziedziny księgowości mogą być wykorzystywane do poszerzania wiedzy pracowników biur rachunkowych, obsługi kadr czy innych pokrewnych zawodów, których funkcjonowanie jest ważne w przedsiębiorstwie. Kurs ma za zadanie przygotować pracownika do wykonywania zawodu w działach finansowych, podatkowych czy księgowych. Jest to możliwość nabycia umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie księgowej/księgowego. Forma warsztatów została wypracowana zgodnie z doświadczeniami poprzednich lat, w związku z czym jest ona dostosowana do obecnych realiów. W księgowości ważna jest umiejętność praktycznego mierzenia się z problemami, dlatego kurs kładzie nacisk na przygotowanie uczestnika do tego typu prac. Ze względu na niecodzienną sytuację epidemiczną, również w zakresie kursów specjalistycznych pojawiły się nowe wytyczne. W miarę możliwości kontakt z organizatorem odbywa się za pośrednictwem sieci.

Szkolenia księgowe i szczegółowa tematyka zajęć. Jaką potrzebną wiedzę otrzymuje kursant?

Kursy doszkalające obejmują swoją tematyką szeroki zakres prawa podatkowego. To niezwykle istotna dziedzina, która musi zostać przyswojona przez uczestnika perfekcyjnie. Od wiedzy i umiejętności realizowania prawa podatkowe zależy jakość wykonywanej pracy w przyszłości. Nie może zatem dziwić fakt, że podczas warsztatów ważnym elementem cyklu szkoleniowego jest całościowe przedstawienie aspektów ordynacji podatkowej i omówienie poszczególnych kwestii związanych z ustawami karno-skarbowymi. Prawo podatkowe dotyczy również poszczególnych elementów składowych systemu – tutaj ważne jest zapoznanie kursanta z charakterystyką podatków funkcjonujących w ramach systemu podatkowego w Polsce. Szczególne miejsce w tym systemie ma podatek VAT. Omówione muszą zostać kwestie związane ze stawkami tego podatku, kwestiami dotyczącymi rozliczenia, obrotu zagranicznego czy wystawianiem faktur. Jedną z równie istotnych kwestii podatkowych jest szczegółowe omówienie informacji o podatku PIT. Kursant musi posiąść wiedzę na temat definicji związanych z tym pojęciem, musi rozeznawać się w kwestiach dotyczących zasad odliczania darowizn, rozliczania kapitałów pieniężnych czy obsługi książki przychodów i rozchodów. W szkoleniach może być także poruszany temat innych podatków, w tym w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych.

Wiadomości z zakresu rachunkowości. Sprawozdania, ewidencja i księgowość online – przygotowanie do pracy

Szkolenia księgowe kładą nacisk także na zapoznanie kursanta z kwestiami ściśle powiązanymi z pracą księgowego. Mowa o praktycznych czynnościach wykonywanych w biurze rachunkowym. Uczestnik warsztatów musi znać się na podstawach rachunkowości – nauczy się wykonywać poprawne sprawozdania finansowe, stworzy ewidencje m.in. zdarzeń gospodarczych czy środków pieniężnych https://skwp.krakow.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-w-polsce/wydawnictwo-rachunkowosc/. To także kwestie związane z rozliczaniem wynagrodzeń, podróży służbowych czy ewidencja kapitałów własnych. Szczególne przypadki ewidencyjne również mogą być przedmiotem warsztatów. Dzięki systemom informatycznym możliwe jest także zapoznanie kursanta z programami komputerowymi. Szkolenia księgowe nastawiają się na skonfrontowanie kursanta z realnymi problemami, wobec czego zajęcia o charakterze praktycznym są niezbędnym elementem doskonalenia pracownika. W zależności od formy warsztatów, uczestnik może liczyć na uzyskanie zaświadczenia lub certyfikatu poświadczającego pozytywne ukończenie kursu księgowego.